Mỳ somen Komatsuna tách muối - Nhật Bản - 100gr - Từ 5m
5
60.000đ
49.000đ
18.3% giảm giá

Mỳ somen Komatsuna tách muối - Nhật Bản - 100gr - Từ 5m

5
60.000đ
49.000đ
18.3% giảm giá
Thông số sản phẩm
4580452851031