Mỳ somen Wakodo - Nhật Bản - Gói 130gr - Từ 5m
5
3
Đã bán
70.000đ
59.000đ
15.7% giảm giá

Mỳ somen Wakodo - Nhật Bản - Gói 130gr - Từ 5m

5
3
Đã bán
70.000đ
59.000đ
15.7% giảm giá
Thông số sản phẩm
4987244194510